Copyright

Deze website www.thesoundofcymbals.com is een uitgave van Food4mind, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek.

Food4mind behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's).

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website,
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Food4mind, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.