Retour informatie

Retouren / Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Bij een bestelling van meerdere artikelen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, The Sound Of Cymbals, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek, via een ondubbelzinnige verklaring (bv.
schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier kunt u via de volgende link downloaden: http://www.speelkeyboard.nl/modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf

Let wel: u hoeft het modelformulier niet te gebruiken voor een retour, het snelste werkt het als u ons een e-mail stuurt naar het volgende e-mail adres: cymbals@thesoundofcymbals.com

U kunt ook ons retourformulier gebruiken: https://thesoundofcymbals.com/nl/account/return/insert

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

De verzendkosten die u heeft betaald aan ons bij de bestelling zullen wij ook vergoeden.
De kosten van de retourzending zelf zullen wij niet vergoeden en komen voor uw rekening. Stuur in geen geval goederen ongefrankeerd aan ons retour, deze zullen wij niet aannemen of wij zullen de kosten die wij dan moeten betalen in rekening brengen aan u, de consument.

Indien u meerdere goederen van ons heeft ontvangen en u wilt daarvan een gedeelte retourneren, zullen wij de verzendkosten die u aan ons heeft betaald niet vergoeden.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan The Sound Of Cymbals, Spiesberg 22, 5985 NP, Grashoek terug te zenden of te overhandigen.
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Een boek is bijvoorbeeld voor onze verkoop niks meer waard als er in geschreven is of als er ezelsoren inzitten wanneer het wordt geretourneerd.
Wij zullen in die gevallen dan ook een signifcante waardevermindering toepassen die er eventueel op uit kan draaien dat de waardevermindering 100% is.
Een drumstok kan bijvoorbeeld uitgeprobeerd worden op een trommel en een bekken, maar als er de splinters aanhangen als het geretourneerd wordt dan is deze serieus gebruikt en significant in waarde verminderd. Een bekken dient geheel onbeschadigd te zijn, bekkens met krassen, grove vlekken, markeringen, scheuren etc. kunnen wij niet retour nemen.

Redenen om een product retour te sturen kunnen zijn:

- het is beschadigd
- het is een misdruk
- het is te laat geleverd
- u heeft het niet besteld
- u heeft het verkeerde besteld
- het voldoet niet aan uw verwachting (het zogenaamde herroepingsrecht)

Uitzonderingen op het recht op retour zijn:
- DVD's en CD's waarvan u de verzegeling heeft verbroken
- speciaal voor u vervaardigde of gemodificeerde producten (bijvoorbeeld op uw aangeven aangepaste en/of gemodificeerde bekkens)
Dit zijn wettelijke uitzonderingen en hier wijken wij niet vanaf.

Heeft u nog vragen dan kunt u het beste een e-mail sturen naar cymbals@thesoundofcymbals.com en/of op onze Leveringsinfo pagina kijken.