Garantie

Garantievoorwaarden

- Wij houden ons altijd aan de wettelijke eisen omtrent garantievoorwaarden.

- De garantietermijn is bij ons gelijk aan de fabrieksgarantie en bedraagt minimaal een jaar, afhankelijk van de fabrikant.

- Garantie staat los van de wettelijke bedenktijd, deze is 14 dagen en binnen die tijd kunt u uw bij ons aangeschafte bekken gewoon terugsturen voor een refund.
Uiteraard dient dit bekken compleet vrij te zijn van intensieve gebruikssporen, beschadigingen van buitenaf, modificaties etc.

- Indien uw bekken beschadigd is door transport dan dient dit onmiddelijk na ontvangst te worden gemeld, anders kunnen wij hiervoor geen oplossing bieden.

- Bekkens zijn per definitie verbruiksartikelen (ze slijten onherroepelijk door het gebruik), daar zijn de garantievoorwaarden dan ook op gebaseerd.

- Op tweedehands bekkens bieden wij geen enkele garantie omdat bekkens verbruiksartikelen zijn. Wij zullen wel elke klacht van u omtrent bij ons gekochte
tweedehands bekkkens serieus behandelen en binnen onze mogelijkheden bekijken of we eventueel een (deel)oplossing voor het door u geschtste probleem kunnen bieden.

- Alle garanties lopen vanaf de datum waarop u uw bekken ontvangt.

- Garanties dekken u voor elk probleem aan het product dat wordt veroorzaakt door een fabricage defect in het materiaal of de fabricage van het bekken.

- Garanties dekken geen problemen veroorzaakt door overmatig gebruik, verkeerd gebruik, verwaarlozing, modificaties of misbruik of andere handelingen
waarvoor bekkens niet bedoeld zijn.

- Normale slijtage door gebruik waarvoor het bekken is bedoeld is uitgesloten van de garantie.

- Als u een bekken op welke manier dan ook wijzigt, vervalt uw garantie.

- Gebreken dienen binnen de garantietermijn aan ons te worden gemeld.

- Defecte bekkens moeten ter inspectie aan ons worden geretourneerd. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Indien we het bekken terug moeten sturen naar de
fabrikant zijn hier geen kosten aan verbonden.

- Bekkens met een scheur die haaks op de draairichting van het bekken staat (bijna altijd aan de buitenkant van het bekken), dus van de buitenkant richting de cup,
vallen bijna nooit onder de garantie. Zo'n scheur is bijna altijd veroorzaakt door verkeerd gebruik, excessief gebruik of een ongeval met het bekken. Wij laten dit
altijd beoordelen door de fabrikant indien de klant hierop staat, hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Meestal is de oorzaak als volgt: een bekken wordt hard op de
rand geraakt door iets van buitenaf anders dan een houten drumstok of valt zelfs op de bekkenrand. Hierdoor wordt het materiaal bij de rand enigzins samengedrukt of
verbogen. Als de drumstok precies deze verzwakte plek raakt, is een scheur haaks op het bekken bijna onvermijdelijk.

- Bekkens met een scheur(tje) in de draairichting die binnen de garantietermijn optreedt hebben een grote kans op gratis vervanging en vallen dus vaak binnen de garantie.

- Garanties op bekkens gaan doorgaans mee met een bekken als dit wordt verkocht. Maar wij zijn alleen aansprakelijk voor garantieclaims op bekkens gekocht
bij ons. Garantieclaims op bekkens die oorspronkelijk door ons zijn verkocht en vervolgens bij een derde zakelijke partij zijn gekocht, moeten rechtstreeks door die
derde partij of door de bekkenfabrikant worden afgehandeld.

- Als een defect onder de garantie valt, wordt er gratis een vervangend bekken van hetzelfde merk, model en formaat gemaakt en aan u geleverd.

- Als een defect niet onder de garantie valt, kan het bekken niet worden vervangen, maar sturen wij het naar u terug. Hieraan zijn kosten
voor de klant verbonden.
Afhankelijk van de situatie kunnen dit verzendkosten zijn, testkosten en/of handelingskosten.

- Voor het overige gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen en onze algemene voorwaarden.

- Voor alle vragen kunt u ons bereiken via email: cymbals@thesoundofcymbals.com